tehnologija in znanost

Koliko znaša sevanje telefonov?

Sevanje telefonov je elektromagnetno sevanje, ki ga oddajajo mobiteli. Ta vrsta radiacije je znana tudi kot radiofrekvenčno (RF) sevanje mobilnega telefona. Dokazano je, da tovrstno elekromagnetno valovanje povzroča negativne učinke na zdravje živali in ljudi. Ti učinki vključujejo raka, možganske tumorje in druge zdravstvene težave. Poznamo dve glavni vrsti radiacije mobitelov: ionizirajoče in neionizirajoče. Ionizirajoče je nevarnejše, saj lahko poškoduje DNK in povzroči raka. Neionizirajoče je manj škodljivo, vendar še vedno predstavlja tveganje za zdravje ljudi. Večina mobitelov oddaja obe vrsti, vendar se količina obeh vrst razlikuje glede na napravo.

sevanje telefonov

Kakšna je izpostavljenost?

Sevanje telefonov na vas vpliva na dva načina: z absorpcijo ali refleksijo. Absorpcija se zgodi, ko ga absorbira vaše telo. To se lahko zgodi, če držite napravo ob ušesu ali če nosite slušalke, ki niso ustrezno zaščitene. Refleksija se zgodi, ko se valovanje odbije od drugega predmeta in vas zadene. To se lahko zgodi, če uporabljate mobilno napravo v avtomobilu. Najboljši način za zmanjšanje izpostavljenosti je uporaba naprave za prostoročno telefoniranje, kot so slušalke ali zvočnik. Poskušajte tudi, da je naprava oddaljena od vaše glave, kolikor je mogoče. Izpostavljenost lahko zmanjšate tudi tako, da namesto glasovnih klicev uporabljate besedilna sporočila. Kadar ga ne uporabljate, ga imejte izklopljenega ali v letalskem načinu.

sevanje telefonov1

Kakšen vpliv imajo različne naprave?

Na vprašanje koliko znaša sevanje telefonov ni dokončnega odgovora, saj se količina valov, ki jih oddajajo naprave, lahko razlikuje glede na številne dejavnike, kot so njihova vrsta, razdalja, s katere se mobitel drži, in to, ali se uporablja za aktivni klic ali ne. Vendar pa so študije pokazale, da je lahko izpostavljenost že nizkim ravnem škodljiva, zato je pomembno, da sprejmete ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti. Za Evropo velja, da je najvišja dovoljena vrednost SAR 2 W/kg. Tukaj je še nekaj dodatnih nasvetov: če je mogoče, uporabljajte napravo za prostoročno telefoniranje, da aparat ne bo v bližini vaše glave. Ne uporabljajte je na območjih s slabim sprejemom, saj lahko zaradi tega oddaja višje ravni radiacije. Ne nosite jo v žepu ali pri telesa, saj lahko tudi to poveča izpostavljenost. Omejite uporabo aplikacij, ki zahtevajo veliko podatkovne porabe, kot je pretakanje videoposnetkov ali glasbe.

elektro magnetno sevanje1

Ali tovrstna radiacija vpliva na otroke?

Trenutno še ni splošnega konsenza, da je zelo škodljivo za novorojenčke. Vendar pa vedno več strokovnjakov meni, da bi bilo pametno omejiti izpostavljenost zelo majhnih otrok, saj se njihovo telo še razvija in so lahko bolj dovzetni za tovrstne učinke. Če imate kakršne koli pomisleke, se posvetujte s svojim zdravstvenim delavcem. Če ste zaskrbljeni zaradi morebitnih učinkov na novorojenčka, lahko z nekaj preprostimi ukrepi zmanjšate njegovo izpostavljenost. Najprej poskusite aparat čim bolj oddaljiti od otroka. Drugič, če je mogoče, uporabljajte zvočnik ali prostoročno telefoniranje, tako da naprave ne držite blizu njegove glave. In tretjič, omejite čas, ko telefonirate, ko ste v bližini otroka.

sevanje 2

Kakšen je vpliv na plodnost?

Ni še konsenza, da bi sevanje telefonov lahko povzročilo neplodnost žensk. Vendar pa nekatere študije kažejo na možno povezavo med izpostavljenostjo elektromagnetnim poljem in težavami s plodnostjo pri moških in ženskah. Ena od študij je pokazala, da je bilo pri moških, ki so naprave uporabljali več kot štiri ure na dan, število spermijev bistveno manjše kot pri tistih, ki jih sploh niso uporabljali. Druga študija je pokazala, da so ženske, ki so bile izpostavljene visokim ravnem sevanja elektromagnetnih polj iz električnih vodov, pogosteje splavile ali rodile otroke z nizko porodno težo. Če vas skrbi morebitno tveganje, boste morda želeli omejiti izpostavljenost elektromagnetnim poljem.

Kakšni so vplivi na možgane?

Obstaja nekaj dokazov, ki kažejo, da sevanje mobilnega telefona povzroči spremembe v možganski aktivnosti. Študija je pokazala, da se je pri ljudeh, ki so bili 30 minut izpostavljeni, takoj po tem spremenila možganska aktivnost. V drugi študiji so bili ugotovljeni podobni rezultati. Te študije so majhne in za potrditev ugotovitev so potrebne dodatne raziskave. Če pa so tovrstni učinki na možgansko aktivnost resnični, je mogoče, da bi lahko imela dolgotrajna izpostavljenost škodljive posledice.