storitve

Premagovanje izzivov med jeziki

Slovenski in hrvaški jezik, sosednja in sorodna jezika, sta uvrščena med slovanske jezike. Kljub temu, da je omenjeni jezik sosedov med najbolj govorjenimi jeziki v Sloveniji, se prevajanje v hrvaščino pogosto srečuje s izzivi. V poslovnem okolju se še posebej pri strokovnih besedilih pogosto soočamo s težavami pri pisanju in razumevanju jezika. Na voljo vam je visoko usposobljena in izkušena ekipa strokovnjakov, ki so naravni govorci. Zagotavljajo vam kakovostno prevajanje v hrvaščino. Besedilo je prilagojeno kulturnim in poslovnim značilnostim ciljnega okolja. Več si preberite na naslovu: https://www.poliglot.si/prevod-iz-hrvascine-v-slovenscino. Sodelovanje z njimi vam omogoča najvišjo kakovost storitev, vse to po konkurenčnih cenah.

 

Razvoj enega najbolj cenjenih poklicev skozi zgodovino

Tolmačenje ima bogato zgodovino. Sega v čase, ko so se ljudstva začela sporazumevati. Kljub temu pa se je sodno tolmačenje, kot ga poznamo danes, razvilo šele proti koncu 19. in na začetku 20. stoletja. Kako se je ta poklic razvijal skozi zgodovino? Gre za enega najbolj cenjenih poklicev. Izjemno iskan poklic zahteva ne le strokovnost pri delu v živo, temveč tudi hitrost in natančnost. Sodni strokovnjaki opravljajo raznolike naloge, ki presegajo le delo v sodni dvorani. Strokovnjaki s posebnim izpitom na Ministrstvu za pravosodje Republike Slovenije se soočajo z zahtevnimi izzivi, ki vključujejo visoko raven jezikovnega in strokovnega znanja.

 

Ohranjanje komunikacijske povezave

Hrvaški jezik je eden izmed ključnih jezikov v regiji, z milijoni govorcev tako v Republiki Hrvaški kot tudi v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori ter med številnimi izseljenci po svetu. Kljub nekdanjemu skupnemu srbohrvaškemu jeziku so se jeziki razvili in se razlikujejo, zato je natančen prevod ključnega pomena za vzpostavitev pravilnega komunikacijskega mostu. Zaradi minimalnih razlik med omenjenim jezikom in sorodnimi jeziki kot so srbski, bosanski in črnogorski, je kakovosten prevod ključnega pomena. Tudi če se govorci teh jezikov med seboj dobro razumejo, lahko napačni izrazi hitro povzročijo nesporazume. Kvalificirani materni govorci, ki so v vsakodnevnem stiku s hrvaškim jezikom, zagotavljajo učinkovito in pravilno prevajanje v hrvaščino.

 

Učinkovite metode

Konsekutivno tolmačenje je dinamična metoda, ki poteka v živo in se izvaja le v ustni obliki. Strokovnjak sedi pri udeležencih dogodka, natančno sledi govoru in ga na koncu prenese v drugi jezik s pomočjo zapiskov. Uporablja se na sestankih, v majhnih skupinah, strokovnih srečanjih in delovnih kosilih. Izurjeni strokovnjaki zagotavljajo natančno storitev, ki traja na primer 10 minut. Konferenčno tolmačenje je posebna oblika ustnega sporazumevanja, kjer strokovnjaki v prvi osebi ednine prenašajo sporočilo iz enega jezika v drugega. Pri tem ne prenašajo le besede, temveč tudi zajamejo način govora, ton in poudarke govorca. Ta metoda je ključna na mednarodnih konferencah, kjer udeleženci prihajajo iz različnih kulturnih in jezikovnih okolij.

 

Pomembnost maternega govorca

Jezik doživlja spremembe in nenehen razvoj, zato je ključno sodelovanje z maternimi govorci, ki govorijo ta jezik v vsakdanjem življenju. Še posebej morajo biti pozorni na razlike med nekdanjimi jugoslovanskimi jeziki. Prevajanje v hrvaščino ne zahteva le jezikovno strokovnost, temveč tudi kulturno ozadje in aktualno poznavanje jezikovnih sprememb. Če potrebujete kakovostno in ugodno prevajanje v hrvaščino so vam na voljo materni govorci, ki zagotavljajo pravilno komunikacijo. Večinoma so rojeni v sosednji državi, s številnimi leti izkušenj v jezikoslovju. Posebno pozornost posvečajo razlikam med ekavščino in ijekavščino ter standardnemu in sodobnemu jeziku.

 

Učinkovitost v realnem času

Simultano tolmačenje poteka v izolirani kabini, kjer govorec v dvorani uporablja mikrofon, ki je povezan s strokovnjakom prek slušalk. Vsi udeleženci imajo slušalke in poslušajo strokovnjaka, kar omogoča hiter in natančen prenos govora v več jezikih hkrati.

Jezikovna kombinacija konferenčnega strokovnjaka se nanaša na število jezikov, ki jih uporablja tako v aktivni kot pasivni vlogi. Simetrični sistem omogoča udeležencem, da govorijo v svojem jeziku, medtem ko strokovnjak zagotavlja tolmačenje v njihov jezik.

Priznano podjetje se ponaša s hitro odzivnostjo, kvalitetnimi in izkušenimi strokovnjaki ter ugodnimi cenami. Ponudbo si oglejte tukaj. Ne glede na vaše  potrebe, so vam na voljo za zagotovitev vrhunske jezikovne podpore.

 

Jezik s številnimi govorci

Omenjeni južnoslovanski jezik danes uporablja približno 6 milijonov ljudi. Sestavljajo ga tri narečja: štokavsko, čakavsko in kajkavsko, pri čemer je slednje najbližje sorodno slovenščini. Narečja se razlikujejo v temeljnih vprašalnicah kot so što, ča in kaj. Zaradi skupne zgodovine ter vstopa sosednje države v Evropsko unijo je prevajanje v hrvaščino vse bolj potrebno tudi pri nas, pri čemer postaja omenjena storitev vse bolj iskana. Vrhunski strokovnjaki za prevajanje v hrvaščino razumejo potrebe naročnikov, ne glede na to, ali gre za finančna, pravna, farmacevtska ali katera koli druga besedila. Poleg tega imajo izjemne strokovnjake, ki lahko lokalizirajo programska orodja, spletne strani ter prilagodijo izdelke in storitve sosednjemu trgu.

 

Veščine in ustrezno usposabljanje

Zaradi specifičnih zahtev kot so visoka protokolarna raven in časovna stiska, se ne more vsak posameznik, ki obvlada več jezikov, ukvarjati s tovrstnim delom. Za tolmačenje so potrebne dodatne veščine in ustrezno usposabljanje. Strokovnjake odlikujejo številne spretnosti, med katerimi so hitro razumevanje in dojemanje sporočila v izvornem jeziku, jasno izražanje v ciljnem jeziku in dobro obvladovanje stresa, saj se pogosto srečujejo s zahtevnimi in hitrimi situacijami. Prav tako morajo imeti veščine javnega nastopanja in komunikativnost, ki omogočajo učinkovito posredovanje sporočila ter široko razgledanost in radovednost, ki pomagata pri razumevanju različnih vsebinskih področij.