Odvetnik za dedno pravo: prepotrebna pomoč pri dedovanju

Zapuščinske obravnave so neredko vir spora med družinskimi člani in sorodniki umrlega. V izogib nesporazumom se za pomoč pri dedovanju ali pisanju oporok zato velja obrniti na strokovnjaka – dober odvetnik za dedno pravo bo v vašem imenu zagovarjal vaše pravice ter poskrbel za korektno in pravično delitev premoženja.

Obiščite stran https://www.op-petek.si/podrocja-dela/dedovanje-oporoka-in-nujni-delez/ ter se za pomoč pri zapuščinskih obravnavah in drugih, na dedovanje vezanih stvari, obrnite na strokovnjake z dolgoletnimi izkušnjami na raznolikih pravnih področjih, od civilnega in delovnega prava do upravnih postopkov in sporov ter kaznivih dejanj.

 

Pomoč pri pisanju oporoke in zapuščinskih obravnavah

Odvetnik za dedno pravo vam bo pomagal tudi pri pisanju oporoke, izjave volje posameznika, v kateri le-ta razpolaga s svojem premoženjem v trenutku pisanja ali po svoji smrti. Sestava oporoke, naj gre za lastnoročno oporoko ali poroko pred pričami, nima enotne in predpisane oblike, pomembno je le, da ima vse potrebne sestavine, ki jih zahteva zakon za posamezno oporoko. Četudi je pisanje oporoke preprosto, se velja za pomoč obrniti na strokovnjaka – dober odvetnik za dedno pravo vam bo s svojimi nasveti pomagal pri korektni sestavi oporoke ter preprečil morebitne spore ob trenutku, ko bo le-ta stopila v veljavo.

 

Pri čem vam še lahko pomaga odvetnik za dedno pravo?

Odvetnik za dedno pravo se lahko skupaj s svojo stranko ali namesto nje udeležuje pogosto napornih in dolgotrajnih zapuščinskih obravnav ter v imenu stranke uveljavlja njene pravice, od pravice do nujnega deleža do vštevanja vrednosti daril v zapuščino.

odvetnik za dedno pravo

Odvetnik lahko opravlja tudi poizvedbe v zvezi z zapuščino in ugotavlja, kaj vse je bilo všteto vanjo v trenutku smrti. Poleg vlaganja vlog na sodiščih ter zastopanja strank na obravnavah vam bo izkušen pravnik pomagal pri morebitnih nejasnostih v zvezi z dedovanjem, oporokami in nujnim deležem ter poskrbel, da pri obravnavi ne bo prihajalo do napak ter vam tako zagotovil korekten delež dediščine pokojnega.